Bardienstbeleid

VLTC heeft de kantine “DE STEK” in eigen beheer en exploitatie. Dit betekent dat de leden van VLTC gezamenlijk zorg dragen voor de bardiensten, de inkoop, het onderhoud, de aankleding en dergelijke. Dit gebeurt onder leiding en verantwoordelijkheid van de paviljoencommissie (PC). Naast het financiële voordeel dat de eigen kantine voor de vereniging biedt, is dit ook belangrijk voor de onderlinge binding en samenwerking. Van alle leden wordt hieraan een bijdrage verwacht.

Algemeen

 • De kantine is het gehele jaar in gebruik.
 • De paviljoencommissie stelt een rooster op waarin is opgenomen op welke uren bardiensten gedraaid moet worden. De bardienstperiode is gelijk aan een kalenderjaar en loopt van 1 januari t/m 31 december.
 • Ieder senior lid (met ingang van het jaar waarin hij.zij 19 wordt) dat tennist en/of padelt (m.u.v. rollers) moet in deze periode tenminste 2 bardiensten draaien. Voor de 75 plussers die in 2022 al vrijstelling hadden, blijft deze gehandhaafd.
 • Voor nieuwe leden geldt dat zij in het eerste lidmaatschapsjaar (het kalenderjaar dat iemand lid wordt) ontheffing van de bardienstverplichting kunnen vragen. Vanaf het eerstvolgende volledige lidmaatschapsjaar geldt de normale bardienstverplichting. Leden die niet eerder bardienst hebben gedraaid kunnen via de paviljoencommissie (VLTCbardienst@outlook.com) verzoeken om de eerste dienst samen te doen met iemand die reeds ervaring heeft.
 • Indien een lid niet tot deze categorieën hoort maar toch geen bardienst wil draaien dan kan de bardienstverplichting worden afgekocht voor 60 euro per jaar. Dit moet vóór 1 januari kenbaar worden gemaakt aan de PC (VLTCbardienst@outlook.com).
 • De eigen bijdrage voor de afkoop wordt tegen het eind van het jaar via incasso geïnd.
 • De bardienst omvat normaliter blokken van 3 uur waarbij de vroegste bardienst begint om 09.00 uur en de laatste eindigt om 24.00 uur.
 • In de normale situatie wordt de bardienst gedraaid door één persoon. Bij activiteiten zoals clubkampioenschappen, een toernooi of competitie kan extra bardienst worden gepland.

Bardienstplanning

 • De planning van de bardiensten gebeurt met het barplanningsysteem van KNLTB.club. Ieder lid kan zelf de bardienst kiezen door in te loggen op mijn.knltb.club of in de ClubApp.
 • Je kunt inloggen met de inloggegevens die je hebt ontvangen. Heb je geen inloggevens meer? Klik dan op ‘Wachtwoord vergeten’. Voer het bondsnummer in (dit staat op jouw ledenpas). Je ontvangt een e-mail met een link om een nieuw wachtwoord aan te maken. Maak een nieuw wachtwoord aan en ga vervolgens verder met inloggen. Lukt het nog steeds niet? Stuur dan een mailtje naar de tc@vltcveldhoven.nl.
 • In deze handleiding kun je lezen hoe je je bardiensten kunt plannen.
 • Het nieuwe bardienstrooster van het volgende jaar wordt in december open gesteld. Het is vanaf dat moment mogelijk om in te schrijven. Het inschrijven moet in principe gebeuren vóór 1 januari met een maximale uitloop tot 1 februari, waarbij geldt dat wie het eerste inschrijft meer keus heeft.
 • Ook het vragen van ontheffing of de melding van het afkopen moet voor 1 januari worden aangevraagd. Nieuwe leden kunnen gedurende het (restant van het kalenderjaar van het) eerste lidmaatschapsjaar de ontheffing aanvragen.
 • Indien iemand niet in staat is zelf zijn bardienst via mijn.knltb.club in te vullen wordt hiervoor ondersteuning geboden door de paviljoencommissie. Hiervoor kan een e-mail worden gestuurd naar de paviljoencommissie.

Uitvoering bardiensten

 • Sleutelprocedure. Deze is te vinden in het schema dat is opgenomen in de email die je ontvangt voorafgaand aan een bardienst.
 • Regels Verantwoord Alcoholgebruik, hygienecode e.d. Voordat je bardienst draait vragen we je informatie onder het onderdeel ‘Handleidingen en info‘ goed door te nemen.
 • Begeleiding bardiensten door Paviljoencommissie. Per week is een van de leden van de paviljoencommissie aangesteld als ‘Supervisor’. Deze is beschikbaar om vragen te beantwoorden en zo nodig problemen op te lossen. Een lijst met data en andere gegevens is opgenomen in het in de Stek aanwezige handboek en hangt op het informatiebord in de hal.
 • Ruilen van bardiensten. Indien je verhinderd bent om je bardienst te vervullen, dan regel je zelf een vervanger. Vergeet deze wijziging niet in het bardienstrooster te noteren en via email door te geven aan pc@vltcveldhoven.nl. Bij ruiling van bardienst geldt hetzelfde. Graag aandacht voor een zorgvuldige afhandeling omdat je anders het risico loopt van een boete. Het bardienstrooster is opgenomen in het boek naast de telefoon in de Stek.
 • Niet vervullen van een bardienst. Indien een bardienst, zonder duidelijke reden en niet tijdig doorgegeven aan de Paviljoencommissie (pc@vltcveldhoven.nl), niet wordt vervuld wordt een extra bijdrage in rekening gebracht van 30 euro per bardienst. Dit is ter beoordeling van de verantwoordelijke aangesteld door het bestuur.
 • De sleutelprocedure bij de bardiensten vind je in dit schema.
 • Extra bardiensten. Indien iemand bereid is om meer dan de 2 verplichte bardiensten te draaien kan dit worden opgegeven aan de paviljoencommissie. Voor eventueel extra gedraaide bardiensten wordt een kleine vergoeding verstrekt.
 • Vragen en of reacties. Deze graag sturen naar de Paviljoencommissie, via pc@vltcveldhoven.nl

Veldhoven, september 2023

Reacties zijn gesloten.