Bardienstbeleid

Inleiding

VLTC heeft het paviljoen “DE STEK” in eigen beheer en exploitatie. Dit betekent dat de leden van VLTC gezamenlijk zorg dragen voor de bardiensten. Dit gebeurt onder leiding en verantwoordelijkheid van de paviljoencommissie (PC).

Naast het financiële voordeel dat de eigen kantine voor de vereniging biedt, is dit ook belangrijk voor de onderlinge binding en samenwerking. Van alle leden wordt hieraan een bijdrage verwacht.

Algemeen

 • Het paviljoen is het gehele jaar in gebruik.
 • De paviljoencommissie stelt een rooster op waarin is opgenomen op welke uren bardiensten gedraaid moeten worden.
 • De bardienstperiode is gelijk aan een kalenderjaar en loopt van 1 januari t/m 31 december van dat jaar.
 • Ieder senior lid tot en met 74 jaar moet in deze periode tenminste 2 bardiensten draaien.
  Rollers hebben een vrijstelling van de bardienstverplichting.
  Personen ouder dan 74 jaar (met ingang van het jaar waarin men 75 wordt) kunnen ontheffing van de bardienstverplichting krijgen. Deze ontheffing wordt aangevraagd bij de PC. .
 • Voor nieuwe leden geldt dat zij in het eerste lidmaatschapsjaar (het jaar waarin iemand lid wordt) om ontheffing van de bardienstverplichting kunnen vragen. Vanaf het eerstvolgende volledige lidmaatschapsjaar geldt de normale bardienstverplichting.
 • Indien een lid niet tot deze categorieën hoort (roller, 75 jaar of ouder met ontheffing of nieuw lid met ontheffing) maar toch geen bardienst wil draaien, dan kan de bardienstverplichting worden afgekocht voor 40 euro per jaar. Dit moet elk jaar bij de PC kenbaar worden gemaakt vóór 1 januari van dat jaar.
 • De eigen bijdrage voor de afkoop wordt geïnd bij de contributiebetaling in dat zelfde jaar. Bijvoorbeeld: lid A wenst de bardiensten van 2020 af te kopen; de eigen bijdrage ad 40 euro zal worden ingehouden in de loop van 2020.
 • De bardienst omvat normaliter blokken van 3 uur waarbij de vroegste bardienst begint om 09.00 uur en de laatste eindigt om 24.00 uur.
 • In de normale situatie wordt de bardienst gedraaid door een persoon. Bij activiteiten zoals clubkampioenschappen, een toernooi of competitie kan extra bardienst worden gepland. Dit zal in het rooster aangegeven zijn. Daarnaast zal in het rooster een indicatie worden gegeven of een bardienst druk of normaal zal zijn.

Bardienstplanning

 • De planning van de bardiensten gebeurt met het barplanningsysteem van KNLTB.club. Ieder lid kan zelf de bardienst kiezen door in te loggen op mijn.knltb.club.
 • Je kunt inloggen met de inloggegevens die je hebt ontvangen. Heb je geen inloggevens meer? Klik dan op ‘Wachtwoord vergeten’. Voer het bondsnummer in. Je ontvangt een e-mail met een link om een nieuw wachtwoord aan te maken. Maak een nieuw wachtwoord aan en ga vervolgens verder met inloggen. Lukt het nog steeds niet? Stuur dan een mailtje naar de tc@vltcveldhoven.nl.
 • In deze handleiding kun je lezen hoe je je bardiensten kunt plannen.
 • Het nieuwe bardienstrooster van het volgende jaar wordt in december open gesteld. Het is vanaf dat moment mogelijk om in te schrijven. Het inschrijven moet in principe gebeuren vóór 1 januari met een maximale uitloop tot 1 februari, waarbij geldt dat wie het eerste inschrijft meer keus heeft.
 • Ook het vragen van ontheffing of de melding van het afkopen moet voor 1 januari worden aangevraagd. Nieuwe leden kunnen gedurende het (restant van het) eerste lidmaatschapsjaar de ontheffing aanvragen.
 • Indien iemand niet in staat is zelf zijn bardienst via mijn.knltb.club in te vullen wordt hiervoor ondersteuning geboden door de paviljoencommissie. Hiervoor kan een e-mail worden gestuurd naar de paviljoencommissie.
 • Indien iemand van geen van bovenstaande keuze gebruik maakt bestaat de kans dat er geen spelerspas wordt verstrekt of dat deze wordt geblokkeerd. Dit doen we omdat het draaien van de bardienst een belangrijk onderdeel van onze vereniging is en onderdeel is van de lidmaatschapsverplichting.

Uitvoering bardiensten

 • Sleutelprocedure. Deze is te vinden in dit schema (schema volgt nog).
 • Regels Verantwoord Alcoholgebruik, hygienecode e.d. Voordat je bardienst draait vragen we je informatie onder het onderdeel ‘Handleidingen en info‘ goed door te nemen.
 • Begeleiding bardiensten door Paviljoencommissie. Per week is een van de leden van de paviljoencommissie aangesteld als ‘Supervisor’. Deze is beschikbaar om vragen te beantwoorden en zo nodig problemen op te lossen. Een lijst met data en andere gegevens is opgenomen in het in de Stek aanwezige handboek en hangt in de kast die is bevestigd tegen de muur van de kleedlokalen.
 • Ruilen van bardiensten. Indien je verhinderd bent om je bardienst te vervullen, dan regel je zelf een vervanger. Vergeet deze wijziging niet in het bardienstrooster te noteren en via email door te geven aan pc@vltcveldhoven.nl. Bij ruiling van bardienst geldt hetzelfde. Graag aandacht voor een zorgvuldige afhandeling omdat je anders het risico loopt van een boete. Het bardienstrooster is opgenomen in het boek naast de telefoon in de Stek.
 • Niet vervullen van een bardienst. Indien een bardienst, zonder duidelijke reden en niet tijdig doorgegeven aan de Paviljoencommissie (pc@vltcveldhoven.nl), niet wordt vervuld wordt een boete in rekening gebracht van 30 euro per bardienst. Dit is ter beoordeling van de verantwoordelijke aangesteld door het bestuur. Deze boete wordt geïnd bij de contributiebetaling in het volgende jaar.
 • De sleutelprocedure bij de bardiensten vind je in dit schema.
 • Extra bardiensten. Indien iemand bereid is om meer dan de 2 verplichte bardiensten te draaien kan dit worden opgegeven aan de paviljoencommissie. Voor eventueel extra gedraaide bardiensten wordt een kleine vergoeding verstrekt.
 • Vragen en of reacties. Deze graag sturen naar de Paviljoencommissie, via pc@vltcveldhoven.nl

Veldhoven,

december 2017

Reacties zijn gesloten.