Bestuur en Commissies

‘Vele handen maken licht werk’

Onder dit motto werken vele vrijwilligers binnen VLTC om de vereniging draaiende te houden. De vrijwilligers zijn georganiseerd in het bestuur en de commissies. Die stellen we hieronder kort aan je voor. Hierbij staan tevens de contactgegevens van de commissies. Als je denkt dat e ook een bijdrage wilt leveren, neem dan contact op met de voorzitter van de betreffende commissie. Zij kunnen altijd mensen gebruiken voor een reguliere of tijdelijke klus!

Bestuur

Het bestuur van VLTC bestaat uit 5 leden: voorzitter, penningmeester, secretaris,

Van links naar rechts: Myrthe, Charl, Johan, Michiel en Nicole

voorzitter technische commissie en voorzitter jeugdcommissie. Het bestuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor de organisatie van de vereniging. Het bestuur ondersteunt de leden en coördineert de activiteiten van de diverse commissies. Want daar wordt het uiteindelijke werk gedaan!

bestuur@vltcveldhoven.nl

Het bestuur wordt gevormd door:

 • Myrthe Hinskens, voorzitter
 • Nicole Wassercordt, secretaris
 • Michiel Boshouwers, penningmeester
 • Johan Klootwijk, voorzitter Technische Commissie
 • Charl Schmeink, voorzitter Jeugdcommissie

Bestuurstaken:

 • Voorzitter: leiden van bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen, uitvoeren van algemene zaken, representeert de vereniging bij officiële gebeurtenissen, neemt waar nodig initiatieven en komt met voorstellen, legt verantwoording af aan leden waarop het bestuur de taken heeft uitgevoerd, aanspreekpunt voor alle leden.
 • Vice-voorzitter (secretaris): neemt de omschreven taken waar indien de voorzitter verhinderd is.
 • Secretaris: voorbereiden en uitschrijven van vergaderingen, schrijven van notulen en jaarverslag, ontvangen en behandelen van ingekomen stukken, beantwoorden van ontvangen e-mail via info@vltcveldhoven.nl, verzorgen van correspondentie, neemt waar nodig initiatieven en komt met voorstellen.
 • Penningmeester: beheren van vermogen van de vereniging, namens het bestuur financiële verantwoording afleggen aan leden tijdens de algemene ledenvergadering, schriftelijk verslag doen van het uitgevoerde beleid, indienen van de door het bestuur goedgekeurde begroting tijdens de jaarvergadering, innen van contributies en betalingen, bewaken van tijdige betalingen, doen van noodzakelijke en goedgekeurde betalingen, bewaken van vermogen, begroting en signaleren van afwijkingen in bestuursvergaderingen, verantwoordelijk voor de ledenadministratie, neemt waar nodig initiatieven en komt met voorstellen.
 • Overige bestuursleden/coördinatoren: vertegenwoordigen van de vereniging naar buiten, mede beoordelen van alle bestuurszaken die aan de orde worden gesteld, aanspreekpunt voor de commissies, neemt waar nodig initiatieven en komt met voorstellen.

Jeugd Commissie

Van links naar rechts: Monique Coppelmans, Mariëlle Heeren, Sander van Asten, Nico Sekeris, Charl Schmeink, Steven Kuijpers en Nadia Dahmani

Deze commissie behartigt alle belangen die met de jeugd te maken hebben. De commissie organiseert diverse activiteiten, zoals de (jeugd)competitie en de trainingen voor de jeugd. Daarnaast overlegt de jeugdcommissie over het voordragen van jeugdleden voor extra training in het district en in Veldhoven.

jc@vltcveldhoven.nl

De jeugdcommissie wordt gevormd door:

 • Charl Schmeink, voorzitter
 • Marjo Yücesan-van Drunen
 • Monique Coppelmans
 • Nico Sekeris
 • Steven Kuijpers
 • Nadia Dahmani
 • Edmond Boone
 • Twan van der Linden
 • Sander van Asten, trainer

Accommodatie Commissie

Onze accommodatie (de tennisbanen, de gebouwen en het park) wordt onderhouden door onze eigen vrijwilligers. De accommodatie commissie zorgt ervoor dat alles goed wordt geregeld en dat we dag en nacht kunnen tennissen. Met name het baanonderhoud en het onderhoud van heggen en plantsoenen vragen wekelijks de inzet van vrijwilligers. De accommodatie commissie zorgt ervoor dat dit in goede banen wordt geleid.

ac@vltcveldhoven.nl

Van links naar rechts: Toon Vd Loo, Piet Hoeks, Ton de Kok, Mart Noordraven (voormalig AC-lid), Jan vd Bilt en Ton Vermelis

De volgende leden vormen de accommodatie commissie:

 • Gustav van Geloven: voorzitter van deze commissie en eindverantwoordelijke en daarmee tevens het aanspreekpunt voor alle aangelegenheden die de accommodatie aangaan, coördineert onderhoud en nieuwe projecten, onderhoudt contacten met derden, zoals onze Korze-buren en de gemeente. Hij fiateert rekeningen van derden die voor ons werkzaamheden uitvoeren, is verantwoordelijk voor de jaarlijkse begroting en stemt deze af met het bestuur. Roept de overige leden voor overleg bijeen en zit dit overleg voor.
 • Toon van der Loo: hij is verantwoordelijk voor het reguliere onderhoud van onze 10 banen en houdt contact met de firma die onze banen heeft aangelegd. Wanneer er niet gespeeld kan worden bij winterse omstandigheden of tijdens groot onderhoud wordt dit aangegeven op de website van VLTC; draagt zorg voor de parkaankleding, de afvalverwerking en coördineert de schoonmaakwerkzaamheden.
 • Piet Hoeks en Ton de Kok: zij zijn belast met aanleg en onderhoud van de technische installaties voor gas, water, elektra, alarminstallatie en de verlichting van de banen, zijn verantwoordelijk voor een goede bouwkundige en technische staat van onze gebouwen.
 • Jan van der Bilt: beheert de financiële middelen, draagt zorgt voor financiële verrekening met de vrijwilligers, stelt de begroting op voor eerstvolgend kalenderjaar en participeert in het overleg met betrekking tot de meerjarenbegroting.

Het contact met leden van de accommodatiecommissie kan altijd mondeling maar om mogelijke misverstanden te voorkomen kunt u problemen beter digitaal kenbaar maken via het mailadres ac@vltcveldhoven.nl. Ook als u verbetervoorstellen heeft, door wilt geven wat er eventueel vernieuwd moet worden, suggesties of mogelijk klachten heeft, kunt u dit via het genoemde emailadres kenbaar te maken.

Paviljoen Commissie

In “De Stek”, ons clubhuis, kunt u terecht voor een drankje en een hapje. Achter de bar staat altijd een lid van de vereniging. Iedereen ‘draait’ twee of meer bardiensten per jaar. Dat is leuk om mensen te leren kennen en het houdt de prijzen in de Stek lekker laag.

De paviljoen commissie leidt dit alles in goede banen, zoals de inkoop van het uitgebreide assortiment aan drank en (lekkere) etenswaren. Er wordt een boekhouding bijgehouden en het positieve saldo komt ten goede aan de vereniging.

pc@vltcveldhoven.nl

Van links naar rechts Frans Bergmans, Paul van Veghel, Marianne Sanders, Ger Hendriks en Marja van Mol

De paviljoen commissie bestaat uit:

 • Ger Hendriks, voorzitter
 • Paul van Veghel, inkoop
 • Marianne Sanders, bardienstrooster
 • Frans Bergmans
 • Marja van Mol

 

Overige commissies

Technische Commissie

Deze commissie regelt alles wat daadwerkelijk met tennis te maken heeft: van de toernooien tot de organisatie van de trainingen en de competities. De commissie zorgt ook voor de competitieleiding. Deze commissie staat onder leiding van Johan Klootwijk. Hij wordt door de diverse andere commissies ondersteund.

tc@vltcveldhoven.nl

Open Toernooi Commissie

Sinds 2005 organiseert VLTC een Open Dubbeltoernooi, bekend onder de naam VLTC Sporthuis Olympia Open Dubbeltoernooi. Aan dit toernooi, dat in juli plaatsvindt, kunnen alle KNTLB-leden, dus ook niet-VLTC-ers, mee doen. Sinds 2007 mogen spelers tot en met speelsterkte 3 deelnemen. Naast de wedstrijden draait het volop om gezelligheid en het genieten van een hapje en een drankje. Kortom een toernooi waar niveau en gezelligheid hand in hand gaan.

DSC03385

Van links boven naar rechts onder: Pieter, Jaap, Dave, Guido, Tonnie, Peter, Barbara, Anita, Lenny en Tamara

 • Dave van der Weide
 • Jaap Jansen
 • Pieter Geurts
 • Tamara Spruijt
 • Guido Peters
 • Lenny Lindhout
 • Peter Thomasse
 • Anita van der Steen

otc@vltcveldhoven.nl

 

Interne competities (winter en lente)

Frans Bergmans (l) en Jan Bos (r)

Frans Bergmans (l) en Jan Bos (r)

Iedereen die ook in de (koude en donkere) wintermaanden graag wil tennissen, kan zich inschrijven voor de interne wintercompetitie. Van half/eind september tot eind maart wordt deze competitie gespeeld. Je geeft je op (liefst met partner) voor de heren-, dames- of gemengd dubbelcompetitie. Je speelt in poules en wordt ingedeeld op sterkte. De wedstrijden duren vijf kwartier en worden op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond gespeeld.

In de maanden mei en juni wordt de lente mix competitie gespeeld op dinsdag- en donderdagavond. Hiervoor schrijf je je individueel in en speel je elke wedstrijd met en tegen anderen. De organisatie van beide competities is in handen van:

 • Frans Bergmans
 • Jan Bos

wintercompetitie@vltcveldhoven.nl

Foto Weekendtoernooi commissie

Van links naar rechts: Ralph Kuijper, William van den Broek, Arno van den Broek en Paul van Veghel

Weekendtoernooi Commissie

Door het jaar heen organiseert deze commissie diverse (dag)toernooien. Denk aan het openingstoernooi aan het begin van het seizoen, en nog meer. Let op de nieuwsbrieven om je in te schrijven voor deze leuke eendaagse toernooien.

 • Marjo Yücesan-van Drunen
 • Anne Schmeink
 • Tessa van Iersel
 • Stan Beerens

toernooivltc@outlook.com 

 

Clubkampioenschappen

Het jaarlijkse hoogtepunt van de vereniging is de clubkampioenschappen. Ieder lid kan daar aan deelnemen in verschillende categorieën en strijden om de eer of de winst. Gezelligheid staat voorop in dit toernooi dat in augustus een aantal weken duurt. Ook als je niet speelt, is het altijd gezellig om op het park te zijn.

Van links naar rechts: Marian, Lenie, Co, Rob, Hans, Ton, Trees, Riky en Netta

Boven, van links naar rechts: Marianne, Lenie, Co, Rob, Hans, Ton en Trees. Onder, van links naar rechts: Rikie en Netta

 • Co Crombeen, wedstrijdleider
 • Lenie Crombeen
 • Marianne Gaikema
 • Rikie van Hout
 • Trees Keijser
 • Hans v. Berkel
 • Rob Keijser
 • Ton Vermelis
 • Corry Vervat
 • Dymphi Vermelis

 

Société Vétérans

De Société Vétérans bij VLTC is een unieke groep superactieve kerels van 55-plus, die naast een stuk sociale sportieve recreatie gedurende de zomer- en de wintermaanden, zich ook beschikbaar houden om enkele projecten voor de vereniging op te knappen.Societe VLTC

Voor deze groep veteranen bestaan geen selectiecriteria en vanzelfsprekend vindt iedereen het leuk als de wil om goed te tennissen aanwezig is.

societedesveterans@vltcveldhoven.nl

Vrijwilligerscoördinator

Foto vrijwilligerscoordinator 2013 - Ria Alewijnse

Ria Alewijnse

Deze heeft tot taak de belangen van onze vrijwilligers te behartigen. VLTC prijst zich rijk met bijna 100 vrijwilligers. De vrijwilligerscoördinator zorgt er mede voor dat vrijwilligers voldoende waardering krijgen. Ook speelt deze commissie een rol bij het vervullen van vacatures en het aankweken van voldoende deskundigheid om goed te kunnen functioneren. De functie van vrijwilligerscoordinator wordt vervuld door Ria Alewijnse.

vrijwilliger@vltcveldhoven.nl

Overige Commissies

Naast de bovengenoemde commissies heeft VLTC nog diverse andere commissies die achter de schermen belangrijke zaken regelen en organiseren. Sommige tijdelijk en andere permanent:

 • Ledenregistratie: de naam zegt het al en wordt gevoerd door Ank Heemskerk;
 • Kascommissie: controleert de penningmeester jaarlijks en wisselt elk jaar van samenstelling;
 • Lustrumcommissie: elke vijf jaar weer actief om een spetterend lustrumjaar te organiseren;
 • Lief en leed: heb je iemand die ziek is of op andere wijze ondersteund kan worden? Geef dat door aan liefenleed@vltcveldhoven.nl;
 • Webcommissie: het beheer van deze website, webteam@vltcveldhoven.nl door Ron Willems;
 • Rolstoeltennis: coördinator voor de regio, zie voor meer informatie onder ‘Rolstoeltennis‘;
 • VJK (De Veldhovense Jeugd Kampioenschappen): organisatie van dit jaarlijkse toernooi dat bij toerbeurt door de Veldhovense tennisverenigingen wordt georganiseerd;
 • Sponsorcommissie: werft en beheert haar sponsors;
 • FVT (Federatie Veldhovense Tennisverenigingen; David Lloyd, De Hogt, TV de Korrel, Metzpoint en VLTC): de FVT is een gespreks- en beleidsplatform voor tennisaangelegenheden van Veldhovense tennisverenigingen, die een ‘bovenverenigings’ karakter dragen.

Naast het tennissen kunt u derhalve nog op vele andere manieren actief bezig zijn bij VLTC. Wat ons betreft hoeft er geen enkele drempel te zijn om u aan te melden bij een van de commissies.

De rechten en plichten van de vrijwilligers zijn vastgelegd in het vrijwilligersbeleid en vrijwilligersstatuut. Deze documenten kunt u opvragen bij de Vrijwilligerscoördinator.

Reacties zijn gesloten.