Afmelden

Senioren
Het opzeggen van het lidmaatschap moet gebeuren vóór 1 december voorafgaand aan het nieuwe lidmaatschapsjaar. Hiervoor kun je een e-mail sturen naar ledenadministratie@vltcveldhoven.nl. Wij zouden het fijn vinden als je de reden van opzegging erbij vermeldt. Dit kunnen wij gebruiken om de lidmaatschapsbeëindigingen te analyseren.

Indien jouw opzegging correct is ontvangen, ontvang je hiervan een bevestiging per e-mail. Let er svp zelf op of je deze bevestiging ontvangt. Is dit niet het geval, neem dan (nogmaals) contact op met de ledenadministratie.

Ook als je je status als lid wilt wijzigen, geldt deze datum van 1 december. Wijzigingen of opzeggingen die worden ontvangen na 1 december worden niet meer verwerkt voor het volgende lidmaatschapsjaar. Je bent dan nog het hele jaar lid en de opzegging gaat pas in voor het daarna volgende verenigingsjaar.

We hanteren deze termijn, omdat wij jaarlijks bij de KNLTB een opgaaf moeten doen van onze leden. De KNLTB maakt voor onze leden nieuwe pasjes en neemt iedereen op in het ledenbestand.

Junioren
Het opzeggen van het Jeugd Totaal Lidmaatschap kan door een mailtje te sturen naar ledenadministratie@vltcveldhoven.nl. Opzeggen van het jeugdtotaallidmaatschap moet uiterlijk op 31 juli gebeuren. De opzegging geldt dan met ingang van 1 september van dat jaar.

Reacties zijn gesloten.