Contributie

Op dit moment gelden de volgende tarieven (2023):

Categorie

  • Senioren (18 jaar en ouder),”€ 105,00″
  • Junioren (tot en met 17 jaar),”€ 65,00″*
  • Non-actief leden ,”€ 15,00″**
  • Administratiekosten acceptgiro,”€ 7,00″
  • Afkopen Bardienst,”€ 60,00″
  • Korting rolstoelers,”€ 15,00″

*) Jeugdleden die tevens training volgen, maken gebruik van het Jeugd Tennis totaal Lidmaatschap. Kijk op deze pagina voor meer informatie.

**) Non-actief leden zijn leden die, door omstandigheden, een seizoen niet actief kunnen tennissen. Zij hebben te allen tijde het recht om weer actief te gaan tennissen en hebben daardoor voorrang op wachtlijstleden.

Lid worden gedurende het jaar

  • Lid worden op of na 1 januari en vóór 1 juli: bovenstaande tarieven zijn van toepassing
  • Lid worden op of na 1 juli en vóór 1 oktober: senioren: € 52,50, junioren: € 32,50
  • Lid worden op of na 1 oktober en vóór 1 januari: senioren: € 26,25, junioren: € 16,25

Incasso

De contributie wordt in beginsel automatisch geïncasseerd. Incasso vindt plaats in januari of februari. Indien men geen gebruik wenst te maken van de automatische incasso als betalingswijze zal € 7,– aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

Het rekeningnummer van VLTC is NL89 RBRB 0706276965 t.n.v. VLTC.

Alleen na ontvangst van uw machtiging c.q. betaling worden de KNLTB-ledenpasjes verzonden.

Reacties zijn gesloten.