Voorjaarscompetitie 2019. Inschrijving is open.

Voorjaarscompetitie 2019

Er kan weer ingeschreven worden voor deelname aan de voorjaarscompetitie 2019.
Er is wat veranderd. De KNLTB heeft de competitiesoorten van de districts-/ regiocompetities geharmoniseerd met als gevolg dat er verschillende competitiesoorten samengevoegd zijn en het aanbod is teruggebracht van ruim 300 naar circa 90 soorten. Ook zijn soorten met verschillende leeftijdsgrenzen samengevoegd. Daarom is er vanaf heden een uniform landelijk aanbod.
Voordelen zijn nu dat er minder niveauverschil is binnen de poules, kortere reisafstanden en meer variatie in tegenstanders. Wat nu feitelijk wordt aangeboden kun je zien als je HIER op klikt of ga naar www.knltb.nl/competitiezoeker en vul hier de naam van jouw vereniging voor het competitieaanbod in jouw regio. Let wel, VLTC bepaalt uiteindelijk zelf voor competitiesoorten kan worden ingeschreven.
De speeldagen van de voorjaarscompetitie zijn bekend en je kunt die nagaan als je HIER op klikt.
Op het inschrijfformulier (je vindt het HIER) staan ook alle categoriën vermeld, voorzien van een notitie wat met de categorie wordt bedoeld. Iedereen kan individueel inschrijven maar als team kan natuurlijk ook. Voorwaarde is wel dat degene die namens het team inschrijft ook daarvoor verantwoordelijk is en alle consequenties daarvan aanvaardt.
Je hebt nog alle tijd om je aan te melden voor de voorjaarscompetitie maar de formulieren moeten wel uiterlijk 20 december bij ons binnen zijn. Graag insturen naar competitie@vltcveldhoven.nl en uiteraard kun je daar ook terecht voor vragen of nadere informatie.

De TC

Preventieve fietslichtcontrole

In het kader van een veilig sportklimaat zal in samenwerking met de politie op dinsdag 13, woensdag 14 en donderdag 15 november een algemene preventieve fietslichtcontrole plaatsvinden op sportpark De Korze.

Goede verlichting op de fiets is eigenlijk heel logisch en zeker noodzakelijk. Want met goed licht zorg je ervoor dat je zelf de weg beter ziet én dat anderen jou beter zien. Als je in het donker fietst ben je dan ook wettelijk verplicht om deugdelijke fietsverlichting te hebben. Fietsen zonder deugdelijke verlichting kan een boete van 55 euro opleveren.

Bedankt vrijwilligers!

Gisteren werden alle vrijwilligers bedankt met het jaarlijkse steunpilarenfeest. Een avond in nostalgische sferen, dit jaar verzorgd door de Open Toernooi Commissie. Bedankt daarvoor!

En uiteraard ook een ‘dank je wel’ aan degenen die er niet waren. We hopen jullie volgend jaar wel weer te zien!

Nog enkele plaatsen beschikbaar.

Beste VLTC’er,

De inschrijving voor de wintertraining is inmiddels gesloten. Bijna alle groepen zitten weer vol! Er zijn alleen op maandagavond en dinsdagochtend nog enkele plaatsen beschikbaar. Voor meer informatie neem contact op met Sander van Asten. 06-23808661

Download de KNLTB ClubApp!

VLTC gebruikt al een tijdje de KNLTB ClubApp en zal deze in de toekomst nog meer gaan gebruiken. Heb je de App nog niet? Download deze dan zo snel mogelijk op jouw smartphone. Het is zo gepiept! Volg deze stappen:

 1. Download de ClubApp via de App-store of Google Play en open de ClubApp (of scan de QR-codes onder dit bericht)
 2. Zoek op naam ‘Velhovense’
 3. Klik op het logo van VLTC
 4. Log in met jouw eigen gegevens (dit is eenmalig)

 

 

 

 

 

Parkeerverbod De Korze

Om de veiligheid van onze leden te verbeteren en doorgang van hulpdiensten te waarborgen, heeft de gemeente Veldhoven op verzoek van de vier Korze sportverenigingen het verkeersbesluit genomen voor een parkeerverbodzone op Sportpark de Korze. Dit verbod zorgt ervoor dat alleen nog in de vakken geparkeerd mag worden.

Klik HIER voor de onderbouwing van dit besluit door de afdeling Beheer en Realisatie van de Gemeente Veldhoven.

PINnen om af te rekenen in De Stek

Zoals jullie afgelopen weekend in de nieuwsbrief hebben kunnen lezen, kun je jouw aankopen in De Stek voortaan afrekenen met de PIN. Anders dan in de nieuwsbrief stond, kunnen jullie gewoon pinnen zonder dat pinkosten in rekening worden gebracht. We hebben namelijk nieuwe afspraken met de bank kunnen maken waardoor de transactiekosten behoorlijk verlaagd zijn. Dus, PIN er vooral op los, zowel met code als contactloos.

Voor de bardienstmedewerker ligt een duidelijke gebruiksinstructie achter de bar.

Nieuw rekeningnummer voor VLTC

VLTC heeft een nieuw rekeningnummer.
Wil je de contributie of bardienstbijdrage overmaken, gebruik dan het nieuwe rekeningnummer bij de RegioBank: NL89 RBRB 0706276965 t.n.v. VLTC.
Hierop mogen uiteraard ook donaties worden gedaan ;-).

Vrijwilligers gezocht

Regelmatig is de paviljoencommissie op zoek naar vrijwilligers die een extra bardienst willen draaien. Hiervoor wordt dan een kleine vergoeding gegeven. Vind je het leuk om bardienst te draaien, heb je zin en tijd of wil je nog nadere info, mail dan naar pc@vltcveldhoven.nl.
Wanneer wij een beroep op je willen doen word je benaderd via www.afspreken.nl.

Introductie Jeugd Totaal lidmaatschap

Vanaf september gaat VLTC voor jeugdleden over op het Jeugd Tennis Totaal lidmaatschap.

Wat houdt het in?

 • Een totaal lidmaatschap voor alle jeugdleden die trainen bij VLTC waarin alle activiteiten die VLTC organiseert, inclusief de trainingen, zijn begrepen.
 • Meer tennissen, meer activiteiten, dus nog beter leren tennissen.
 • Het lidmaatschapsjaar loopt gelijk aan het schooljaar, dus geen gedoe meer met tussentijdse wijzig
 • ing van trainingstijden.
 • Jeugdleden kunnen aan alle activiteiten meedoen zonder dat hiervoor elke keer apart moet worden betaald.
 • Overzichtelijk, duidelijk en de drempel om te tennissen is lager, omdat voor activiteiten niet meer apart hoeft te worden betaald.
 • Kies voor 1x training per week (Jeugd Totaal lidmaatschap basis) of voor flextraining (Jeugd Totaal lidmaatschap Plus). Bij flextraining heb je de vrije keuze om 1, 2, 3 of 4 keer per week te trainen.

Lees er hier meer over!

Zodra het mogelijk is om in te schrijven voor de trainingen – en daarmee dus ook voor het Jeugd Totaal lidmaatschap – ontvang je hierover een aparte mail.

Heb je vragen? Stel ze via de e-mail aan de Jeugdcommissie: jeugdcommissie@vltcveldhoven.nl.

Heb je het certificaat IVA (Instructie Verantwoord Alcoholgebruik) al behaald?

Logo IVADe IVA is ontwikkeld als een instructie om jullie op de hoogte te brengen van de Drank- en Horecawet en verantwoord alcoholgebruik in sportkantines. De eis van de overheid is dat de bardiensten worden ingedeeld met minimaal 1 persoon die deze instructie heeft gevolgd.

Hiervoor doen we een beroep op jullie! De Paviljoen Commissie vraagt iedereen die het IVA-instructie certificaat nog niet heeft, deze instructie te volgen via www.nocnsf.nl/iva . Het behaalde certificaat kun je downloaden als je de instructie met succes hebt gevolgd.

Blijf het proberen tot je het certificaat hebt behaald en stuur het naar: pc@vltcveldhoven.nl