Wijzigen gegevens

Verhuisd, nieuw e-mailadres, ander telefoonnummer?Contact

Geef het aan ons door! Stuur hiervoor een e-mail aan ledenadministratie@vltcveldhoven.nl.

Het is belangrijk dat wij over de juiste gegevens beschikken, omdat we belangrijke correspondentie sturen naar het ons bekende adres. Een juist e-mailadres is bovendien belangrijk om in te kunnen loggen voor de bardiensten en gebruik te maken van de ClubApp.

Reacties zijn gesloten.