Wijzigen gegevens

Verhuisd, nieuw e-mailadres, ander telefoonnummer?Contact

Geef het aan ons door! Stuur hiervoor een e-mail aan ledenadministratie@vltcveldhoven.nl.

Het is belangrijk dat wij over de juiste gegevens beschikken, omdat we belangrijke correspondentie, zoals de KNLTB-ledenpas, sturen naar het ons bekende adres. Een juist e-mailadres is bovendien belangrijk om in te kunnen loggen voor de bardiensten. Zie hierna.

 

Wijziging omgang e-mailadres in KNLTB Afhangbord

Met ingang van 2013 gebruiken we bij VLTC www.afhangbord.nl om bardiensten te plannen.

Het e-mailadres in Afhangbord kan niet meer handmatig aangepast worden. Als een e-mail adres in Afhangbord niet meer klopt, kunt u het juiste e-mailadres doorgeven aan de ledenadministrateur van onze vereniging (ledenadministratie@vltcveldhoven.nl). Vervolgens wordt het e-mailadres aangepastin Afhangbord.

Méér informatie? Klik hier.

Reacties zijn gesloten.