Huisregels

Huisregels – Do’s en dont’s

Een grote vereniging heeft een aantal regels nodig om het speelpleziervan onze leden te behouden en te vergroten. VLTC heeft daarom een aantal huisregels opgesteld om de activiteiten voor iedereen plezierig te laten verlopen.

ClubApp

VLTC maakt gebruik van de ClubApp. Hiermee kun je o.a. bardiensten plannen, banen reserveren, uitslagen van competities bekijken en tennismaatjes zoeken. Ook nieuwsberichten worden via deze app verspreid. Download de ClubApp snel:

Gebruik banen

Wij beschikken over 9 ProVision (all weather) tennisbanen en 3 padelbanen. Zowat het hele jaar door kan hierop gespeeldworden. Wat is hierbij van belang?

 • In principe zijn onze banen het hele jaar door bespeelbaar, behalve als waterplassen op de baan liggen en bij opdooi na (nacht)vorst. In de winterperiode is de nachtvorst het meest schadelijk voor de banen. Als de banen ‘s ochtends nog bevroren zijn, kan meestal gewoon worden gespeeld. Later op de dag bepalen de zon, maar nog veel meer de kennis en ervaring, of de banen nog bespeelbaar zijn. Te lang doorspelen, en vijf minuten kan al te lang zijn, is schadelijk voor de baan.
 • Bij twijfel of er gespeeld kan worden, bel dan naar VLTC (040 – 25 43 490) of kijk op de website of in de ClubApp. Hierop proberen we de bespeelbaarheid van de banen in de winterperiode zo actueel mogelijk op te nemen.
 • Na het spelen moet de tennisbaan elke keer worden gesleept (behalve in de wintermaanden als de sleepnetten zijn weg gehaald). Het slepen gebeurt spiraalvormig, dat wil zeggen van de buitenkant van de baan naar het centrum van de baanhelft. Alleen als de banen nat zijn, mag niet worden gesleept.
 • Ook de padelbanen moeten na elke speelbeurt, mits het zand niet te nat is, worden gebezemd om gelijkmatige verdeling van het zand te behouden en de levensduur van de banen te verlengen.
 • De sleepnetten en bezems hangen bij de banen. De sleepnetten en bezems moeten na het slepen altijd worden opgehangen aan de daarvoor bestemde haken. Uitstekende haken zonder sleepnetten of bezems leveren een gevaar op tijdens het spelen.
 • Gebruik tennis- of padelschoenen die voor deze baansoort geschikt zijn. Gebruik in ieder geval nooit kunstgras- sport- of trimschoenen met grove zolen of noppen.
 • Iedereen zorgt voor eigen ballen (behalve bij competities, training of toernooien).
 • Kauwgum of ander afval van eten en drinken wordt weg gegooid in de vuilnisbakken naast de banen.
 • Drink na het spelen gezellig een drankje in de kantine!
 • Er is geen baanindeling; junioren en senioren kunnen op elk moment – indien beschikbaar – een baan reserveren. Voor junioren met het jeugdtotaalpakket lidmaatschap gelden enkele specifieke regels voor het gebruik van padelbanen. Lees hierover meer in het onderdeel Welkomspagina voor de jeugd.
 • Tijdens competitie- en toernooidagen en eventuele andere evenementen, zal de baanindeling afwijken van normaal. Deze afwijkingen zijn ook te raadplegen via de ClubApp.

Speciaal voor junioren die lid zijn bij een Veldhovense vereniging geldt dat zij (ook zonder lidmaatschap van VLTC) op woensdagmiddag gebruik mogen maken van onze banen. Hiermee willen de Veldhovense verenigingen samen het vrije spelen onder jeugdleden stimuleren.

Rookvrij park

Met ingang van 1 januari 2024 is het park van VLTC rookvrij. Om iedereen eraan te herinneren, hangen op het park diverse ‘rook-vrij’ bordjes.
Een sigaret roken is dan alleen nog toegestaan naast de fietsenstalling. Vriendelijk verzoek aan iedereen om hieraan mee te werken en ook daar de sigarettenpeuk netjes op te ruimen.

Toegang tot ons park

Ons park is afgesloten met een poort die door alle leden kan worden geopend met een digitale pincode. Daarvoor is op de poort een klein nummeriek toetsenbord gemonteerd. Hierop toets je jouw persoonlijke code in. Deze code vind je in de ClubApp onder het tabje ‘Home’.

Toegang tijdens evenementen e.d.
Uiteraard is er voor gezorgd dat de poort ook op andere wijze geopend kan worden, bijvoorbeeld tijdens competities, toernooien en andere evenementen. Als de kantine open is, kan de poort vanuit de kantine worden geopend. In de kantine hangen nadere instructies hiervoor.

Afhangen of baan reserveren

Het reserveren van een baan gebeurt via de ClubApp. Klik hier voor meer info over het gebruik van de ClubApp. Een gemaakte baanreservering dien je via het digitale afhangbord in de hal van de accommodatie te bevestigen voordat je gaat spelen. Doe je dit niet, dan vervalt de reservering en kunnen anderen gebruik maken van de baan.

Na het aflopen van de speeltijd kun je via het KNLTB afhangsysteem opnieuw een baan reserveren.

Je kunt een baan reserveren vanaf 48 uur voordat je wilt spelen. Dus een reservering voor woensdag 20.00 kun je vanaf maandag 20.00 maken.

Gebruik baanverlichting

Alle banen zijn voorzien van LED-verlichting. De verlichting van de 9 tennisbanen wordt in- en uitgeschakeld via de tablet in de hal van de kantine (naast het afhangbord). De verlichting gaat automatisch aan als een baanreservering is gemaakt. Ook daarom is het belangrijk om een reservering te bevestigen; zonder bevestiging zal de verlichting niet automatisch aan gaan.
De baanverlichting gaat in alle gevallen automatisch uit om 23.00 uur. Stop dan iets eerder met spelen, zodat je nog tijd hebt om de hele baan te slepen. Ben je eerder klaar met spelen, schakel dan de verlichting via de tablet handmatig uit. Dit scheelt onnodige energiekosten.

Lees hier een instructie voor het in- en uitschakelen van de LED-verlichting.

KNLTB-ledenpas

Aan het lidmaatschap van VLTC is ook het KNLTB-lidmaatschap verbonden. Tot en met 2023 ontving elk KNLTB-lid een fysieke KNLTB-ledenpas. Met ingang van 2024 verstrekt de KNLTB deze passen niet meer en is enkel nog een digitale ledenpas in de ClubApp beschikbaar.

Je vindt de digitale ledenpas in de ClubApp onder ‘Meer’, ‘KNLTB digitale ledenpas’.

Bardienstverplichting

Onder het onderdeel ‘Bardiensten‘ vind je meer informatie over de bardienstverplichting.

Bezoek van De Stek (kantine)

Voor, na of tijdens het tennissen is een bezoekje aan De Stek gezellig.

M.i.v. 1 juli 2021 is onze kantine volledig cashless, wat betekent dat je alleen met PIN of met KNLTB-pas kunt betalen (bezoekers kunnen uitsluitend met PIN betalen).

Gebruik centrale verwarming 

De centrale verwarming wordt handmatig ingeschakeld. Hiervoor geldt: gebruik het met verstand en schakel de verwarming uit als u als (laatste) De Stek of het terras verlaat.

Fietsenstalling

De fietsen moeten worden geplaatst in de stalling net na de toegangspoort. De fietsenstalling wordt met een camera bewaakt, maar zorg er altijd voor dat jouw fiets op slot staat.

Sportblessures en AED

VLTC vindt het belangrijk dat onze leden zo veel mogelijk blessurevrij sporten. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje. In dit document kun je voor veel voorkomende blessures of ongelukjes vinden wat de beste behandelmethode is. Van een bloedneus tot een spierscheuring en van een beroerte tot een verstuikte enkel. Het staat er allemaal in.

In de kantine liggen ook EHBO-spullen en in de hal hangt een AED.

Introducés

Wanneer je als lid een introducé wilt meenemen, dan kan dat!

Dit kun je zelf regelen bij het reserveren van een baan in de ClubApp. De naam van de introducé(e) en het email adres moeten dan worden ingevuld.
Het meenemen van een introducé kost 3 euro. Deze kosten dien je na het spelen over te maken op de rekening van onze penningmeester onder vermelding van introducé(e) en speeldatum. Het rekeningnummer van VLTC is NL89 RBRB 0706276965 t.n.v. VLTC.

Gebruik banen door derden

Het komt regelmatig voor dat een VLTC-lid vraagt of hij/zij een aantal banen gedurende een aantal uur mag gebruiken voor bijvoorbeeld een groeps-uitje met collega’s, familie en/of vrienden. Dit gebruik valt buiten het reguliere introducee-beleid. Daarvoor hanteren we het volgende beleid:

 • Een VLTC-lid dat op deze manier de banen wilt gebruiken, zal dit verzoek per e-mail indienen bij de technische commissie (via tc@vltcveldhoven.nl).
 • Geef hierbij aan welk moment (of welke momenten) je hiervoor in gedachten hebt.
 • De technische commissie zal kijken of het – rekening houdend met (verwachte) drukte  door andere activiteiten of recreatief tennissen – op een van die momenten kan en je hierover berichten. Nadat de datum, het tijdstip en het benodigde aantal banen vast staat, reserveert de technische commissie deze banen voor je via het afhangbord.
 • Voor het gebruik van de baan door een VLTC-lid samen met derden (zijnde niet-leden van VLTC) vragen wij een kleine vergoeding van € 7,50 per baan per uur. Het verschuldigde bedrag kun je overmaken op het rekeningnummer van VLTC is NL89 RBRB 0706276965 t.n.v. VLTC.
 • Voor het gebruik van banen door derden (waarbij niemand lid is van VLTC) bedraagt de gebruiksvergoeding € 20,- per baan per uur. Het verschuldigde bedrag kun je overmaken op het rekeningnummer van VLTC is NL89 RBRB 0706276965 t.n.v. VLTC.

Bijzondere regels tijdens competitie

Gebruik van de keuken
Tijdens de competitiewedstrijden mag per team  1 teamlid in de keuken zijn om hapjes e.d. te bereiden. De andere teamleden moeten vanuit de kleine keuken, rechtsachter in de kantine, de hapjes bereiden en uitserveren. In die kleine keuken staan een koelkast en magnetron die daarvoor gebruikt kunnen worden. Daar liggen ook servetten, snijplank, bestek, borden, mandjes voor brood, soepkoppen e.d. De koelkast in de grote keuken kan/mag niet worden gebruikt voor zelf meegebrachte hapjes (eten).

Er mogen geen hapjes (eten) meegebracht worden die VLTC in het assortiment heeft; die mag je uiteraard wel bestellen aan de bar.

Gebruik bardienstkaart tijdens competities
Bij thuiswedstrijden tijdens de competitie is het gebruikelijk dat het vertier door de teams niet direct wordt afgerekend. Het is goed gebruik dat competitie teams aan het einde van de dag of avond afrekenen. Gedurende de dag kunnen alle teamgenoten en de tegenstanders ‘afrekenen’ met de TEAM-pas. Dit werkt hetzelfde als betalen met je KNLTB-pas. Er is echter een verschil. Aan het einde van de dag rekent het team hun bar-rekening af. Dit kan in een keer of per persoon. De kassa splitst de rekening in het aantal gewenste delen en ieder voor zich kan zijn aandeel PINnen.

We hebben twee spelregels afgesproken:

 • Er staat een limiet op de pas van € 100. Ga je daar in de loop van de dag overheen, dan moet je tussentijds afrekenen.
 • De TEAM-pas komt op naam van de captain. Als aan het einde van de competitie bij het inleveren van de pas nog een (deel) van de rekening open staat, rekent de captain dat af.

Dus maak goede afspraken met je team en tegenstanders hoe je omgaat met jouw kaart.

Veldhoven, juni 2024

Reacties zijn gesloten.