Huisregels

Huisregels – Do’s en dont’s

Een grote vereniging heeft een aantal regels nodig om het tennisplezier van onze leden te behouden en te vergroten. VLTC heeft daarom een aantal huisregels opgesteld om de tennisactiviteiten voor iedereen plezierig te laten verlopen.

Gebruik banen

Wij beschikken over 10 ProVision (all weather) banen. Zowat het hele jaar door kan hierop getennist worden. Wat is hierbij van belang?

 • In principe zijn onze banen het hele jaar door bespeelbaar, behalve als waterplassen op de baan liggen en bij opdooi na (nacht)vorst. In de winterperiode is de nachtvorst het meest schadelijk voor de banen. Als de banen ‘s ochtends nog bevroren zijn, kan meestal gewoon worden gespeeld. Later op de dag bepalen de zon, maar nog veel meer de kennis en ervaring, of de banen nog bespeelbaar zijn. Te lang doorspelen, en vijf minuten kan al te lang zijn, is schadelijk voor de baan.
 • Bij twijfel of er gespeeld kan worden, bel dan naar VLTC (040 – 25 43 490) of kijk op de website of in de ClubApp.
 • Na het spelen moet de baan elke keer worden gesleept (behalve in de wintermaanden als de sleepnetten zijn weg gehaald). Het slepen gebeurt spiraalvormig, dat wil zeggen van de buitenkant van de baan naar het centrum van de baanhelft. Alleen als de banen nat zijn, mag niet worden gesleept.
 • De sleepnetten en bezems hangen aan beide kanten van de baan. De sleepnetten en bezems moeten na het slepen altijd worden opgehangen aan de daarvoor bestemde haken. Uitstekende haken zonder sleepnetten of bezems leveren een gevaar op tijdens het spelen.
 • Gebruik tennisschoenen die voor deze baansoort geschikt zijn. Gebruik in ieder geval nooit kunstgras- sport- of trimschoenen met grove zolen of noppen.
 • Iedereen zorgt voor eigen tennisballen (behalve bij competities, training of toernooien).
 • Op de banen mag niet worden gerookt.
 • Kauwgum of ander afval van eten en drinken wordt weg gegooid in de vuilnisbakken naast de banen.
 • Drink na het spelen gezellig een drankje in de kantine!
 • Er is geen baanindeling; junioren en senioren kunnen op elk moment – indien beschikbaar – een baan reserveren.
 • Tijdens competitie- en toernooidagen en eventuele andere evenementen, zal de baanindeling afwijken van normaal. Deze afwijkingen zijn ook te raadplegen via de website en de ClubApp.

Speciaal voor junioren die lid zijn bij een Veldhovense vereniging geldt dat zij (ook zonder lidmaatschap van VLTC) op woensdagmiddag gebruik mogen maken van onze tennisbanen. Hiermee willen de Veldhovense verenigingen samen het vrije tennissen onder jeugdleden stimuleren.

Toegang tot ons parkFoto cardreader

Ons park is afgesloten met een poort die door alle leden kan worden geopend met een geldige KNLTB-pas van onze vereniging. Daarvoor is op de poort een cardlezer gemaakt die er voor zorgt dat de poort na het doorhalen van je kaart automatisch opengaat (magneetstrip moet naar rechts wijzen).

Toegang tijdens evenementen e.d.
Uiteraard is er voor gezorgd dat de poort ook op andere wijze geopend kan worden, bijvoorbeeld tijdens competities, toernooien en andere evenementen. Als de kantine open is, kan de poort vanuit de kantine worden geopend. In de kantine hangen nadere instructies hiervoor.

Afhangen of baan reserveren

Het reserveren van een baan gebeurt via het digitale afhangbord dat in de hal van De Stek hangt. Om dit te kunnen gebruiken, heb je een KNLTB-ledenpasje nodig. Daarnaast heb je de ClubApp nodig om een baan te reserveren. Klik hier voor meer info over het gebruik van de ClubApp.

De speeltijd is steeds 45 minuten voor een enkelspel en 60 minuten voor een dubbelspel. Na het aflopen van de speeltijd kun je via het KNLTB afhangsysteem opnieuw een baan reserveren.

Je kunt een baan reserveren vanaf 36 uur voordat je wilt spelen. Dus een reservering voor woensdag 20.00 kun je vanaf dinsdag 08.00 maken.

Gebruik baanverlichting

Alle banen zijn voorzien van LED-verlichting. De verlichting wordt in- en uitgeschakeld via de tablet in de hal van de kantine (naast het afhangbord). De baanverlichting gaat in alle gevallen automatisch uit om 23.00 uur. Stop dan iets eerder met spelen, zodat je nog tijd hebt om de hele baan te slepen. Ben je eerder klaar met spelen, schakel dan de verlichting direct uit. Dit scheelt onnodige energiekosten.

Lees hier een instructie voor het in- en uitschakelen van de LED-verlichting.

Roken bij VLTC? Liever niet onder de overkapping en naast de baan!

In Nederland zijn steeds meer sportclubs rookvrij. Dat is een positieve ontwikkeling waar we bij VLTC ook aan willen bijdragen. We willen onze leden en bezoekers echter niet verbieden om te roken, maar doen wel een verzoek. Want sporten is gezond en roken past daar niet bij.

Het verzoek is om niet meer te roken op het terras onder de overkapping én direct naast de tennisbanen. Met dit verzoek doen we een beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid om de overlast voor andere tennissers en jeugd te beperken. Laten we er vooral voor zorgen dat de jeugd het goede voorbeeld krijgt en niet in de verleiding komt ook te gaan roken.

Wil je toch een sigaretje roken? Doe dit dan bijvoorbeeld aan de zijkant van het terras. Daar staat ook een asbak waar je de sigarettenpeuken in kwijt kunt.

KNLTB-ledenpas

Aan het lidmaatschap van VLTC is ook het KNLTB-lidmaatschap verbonden. Daarvoor ontvang je na aanmelding de KNLTB-ledenpas. Zoals hiervoor al is beschreven, is deze pas nodig voor het reserveren van een tennisbaan. Daarnaast heb je deze pas nodig bij deelname aan (officiële KNTLB-) toernooien en competities.

De KNLTB-ledenpas kun je doorgaans binnen 2 weken na aanmelding verwachten.

De leden die hun ledenpasje onverhoopt zijn verloren, kunnen een nieuw pasje aanvragen bij de ledenadministratie (ledenadministratie@vltcveldhoven.nl). Het duurt ongeveer 14 dagen voordat de nieuwe pas beschikbaar is. Wees er dus zuinig op, want zonder pasje kun je niet deelnemen aan open toernooien of competitiewedstrijden en kan je geen baanreservering bevestigen.

M.i.v. 1 juli 2021 werkt de KNLTB-pas tevens als betaalpas voor jouw aankopen in de kantine.

Bardienstverplichting

Onder het onderdeel ‘Bardiensten‘ vind je meer informatie over de bardienstverplichting.

Bezoek van De Stek (kantine)

Voor, na of tijdens het tennissen is een bezoekje aan De Stek gezellig.

M.i.v. 1 juli 2021 is onze kantine volledig cashless, wat betekent dat je alleen met PIN of met KNLTB-pas kunt betalen (bezoekers kunnen uitsluitend met PIN betalen).

Gebruik centrale verwarming 

De centrale verwarming wordt handmatig ingeschakeld. Hiervoor geldt: gebruik het met verstand en schakel de verwarming uit als u als (laatste) De Stek of het terras verlaat.

Fietsenstalling

De fietsen moeten worden geplaatst in de stalling net na de toegangspoort. De fietsenstalling wordt met een camera bewaakt, maar zorg er altijd voor dat jouw fiets op slot staat.

Sportblessures en AED

VLTC vindt het belangrijk dat onze leden zo veel mogelijk blessurevrij sporten. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje. In dit document kun je voor veel voorkomende blessures of ongelukjes vinden wat de beste behandelmethode is. Van een bloedneus tot een spierscheuring en van een beroerte tot een verstuikte enkel. Het staat er allemaal in.

In de kantine liggen ook EHBO-spullen en in de hal hangt een AED. .

Introducés

Wanneer je als lid een introducé wilt meenemen, dan kan dat!

Dit kun je zelf regelen bij het reserveren van een baan in de ClubApp. De naam van de introducé(e) en het email adres moeten dan worden ingevuld.
Het meenemen van een introducé kost 3 euro. Deze kosten dien je na het spelen over te maken op de rekening van onze penningmeester onder vermelding van introducé(e) en speeldatum. Het rekeningnummer van VLTC is NL89 RBRB 0706276965 t.n.v. VLTC.

Gebruik banen door derden

Het komt regelmatig voor dat een VLTC-lid vraagt of hij/zij een aantal banen gedurende een aantal uur mag gebruiken voor bijvoorbeeld een groeps-uitje met collega’s, familie en/of vrienden. Dit gebruik valt buiten het reguliere introducee-beleid. Daarvoor hanteren we het volgende beleid:

 • Een VLTC-lid dat op deze manier de banen wilt gebruiken, zal dit verzoek per e-mail indienen bij de technische commissie (via tc@vltcveldhoven.nl).
 • Geef hierbij aan welk moment (of welke momenten) je hiervoor in gedachten hebt.
 • De technische commissie zal kijken of het – rekening houdend met (verwachte) drukte  door andere activiteiten of recreatief tennissen – op een van die momenten kan en je hierover berichten. Nadat de datum, het tijdstip en het benodigde aantal banen vast staat, reserveert de technische commissie deze banen voor je via het afhangbord.
 • Voor het gebruik van de baan door een VLTC-lid samen met derden (zijnde niet-leden van VLTC) vragen wij een kleine vergoeding van 7,50 euro per baan per uur. Het verschuldigde bedrag kun je overmaken op het rekeningnummer van VLTC is NL89 RBRB 0706276965 t.n.v. VLTC.

Bijzondere regels tijdens comptitie

Gebruik van de keuken
Tijdens de competitiewedstrijden mag per team maar 1 teamlid in de keuken zijn om hapjes e.d. te bereiden. De andere teamleden moeten vanuit de kleine keuken, rechtsachter in de kantine, de hapjes bereiden en uitserveren. In die kleine keuken staan een koelkast en magnetron die daarvoor gebruikt kunnen worden. Daar liggen ook servetten, snijplank, bestek, borden, mandjes voor brood, soepkoppen e.d. De koelkast in de grote keuken kan/mag niet worden gebruikt voor zelf meegebrachte hapjes (eten).

Er mogen geen hapjes (eten) meegebracht worden die VLTC in het assortiment heeft; die mag je uiteraard wel bestellen aan de bar.

Gebruik bardienstkaart tijdens competities
Bij thuiswedstrijden tijdens de competitie is het gebruikelijk dat het vertier door de teams niet direct wordt afgerekend. Het is goed gebruik dat competitie teams aan het einde van de dag of avond afrekenen. Gedurende de dag kunnen alle teamgenoten en de tegenstanders ‘afrekenen’ met de TEAM-pas. Dit werkt hetzelfde als betalen met je KNLTB-pas. Er is echter een verschil. Aan het einde van de dag rekent het team hun bar-rekening af. Dit kan in een keer of per persoon. De kassa splitst de rekening in het aantal gewenste delen en ieder voor zich kan zijn aandeel PINnen.

We hebben twee spelregels afgesproken:

 • Er staat een limiet op de pas van € 100. Ga je daar in de loop van de dag overheen, dan moet je tussentijds afrekenen.
 • De TEAM-pas komt op naam van de captain. Als aan het einde van de competitie bij het inleveren van de pas nog een (deel) van de rekening open staat, rekent de captain dat af.

Dus maak goede afspraken met je team en tegenstanders hoe je omgaat met jouw kaart.

 

Veldhoven, juni 2021

Reacties zijn gesloten.