Huisregels

Huisregels – Do’s en dont’s

Een grote vereniging heeft een aantal regels nodig om het tennisplezier van onze leden te behouden en te vergroten. VLTC heeft daarom een aantal huisregels opgesteld om de tennisactiviteiten voor iedereen plezierig te laten verlopen.

Gebruik banen

Op ons tennispark hebben wij de beschikking over 10 ProVision (all weather) banen. Afhankelijk van de baanbeschikbaarheid kan hierop recreatief worden getennist. Wat is hierbij van belang?

Sportblessures

Opmaak 1VLTC vindt het belangrijk dat onze leden zo veel mogelijk blessurevrij sporten. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Daarom heeft Karen de Joode voor ons een EHBSO-plan (Eerste Hulp Bij SportOngelukken) opgesteld. In dit document kun je voor veel voorkomende blessures of ongelukjes vinden wat de beste behandelmethode is. Van een bloedneus tot een spierscheuring en van een beroerte tot een verstuikte enkel. Het staat er allemaal in.

We vinden het belangrijk dat zo veel mogelijk leden hiervan kennis nemen! In De Stek ligt het EHBSO-plan bij de EHBO-dozen die zich onder het lage barretje.

Wanneer mag wel of niet worden gespeeld?

In principe zijn onze banen het hele jaar door bespeelbaar. Op de volgende momenten mag echter niet worden gespeeld:

 • Als waterplassen op de baan liggen. Ontstaan er lichte grijze vochtplekken als men ca. 10 seconden met beide voeten naast elkaar op dezelfde plaats blijft trappelen, dan zijn de banen te vochtig om te bespelen.
 • Bij opdooi na (nacht)vorst. In de winterperiode is de nachtvorst het meest schadelijk voor de banen. Als de banen ‘s ochtends nog bevroren zijn, kan meestal gewoon worden gespeeld. Later op de dag bepalen de zon, maar nog veel meer de kennis en ervaring, of de banen nog bespeelbaar zijn. Te lang doorspelen, en vijf minuten kan al te lang zijn, is schadelijk voor de baan.
 • Bij twijfel of er gespeeld kan worden, bel dan naar de VLTC informatielijn (040 – 25 43 490) of kijk op de website of in de Club App.

Er is geen baanindeling; junioren en senioren kunnen op elk moment een baan reserveren. De banen 1 en 2 zijn tijdens de middag- en avonduren en op zaterdagochtend gereserveerd voor trainingen.

Speciaal voor junioren die lid zijn bij een Veldhovense vereniging geldt dat zij (ook zonder lidmaatschap van VLTC) op woensdagmiddag gebruik mogen maken van onze tennisbanen. Hiermee willen de Veldhovense verenigingen samen het vrije tennissen onder jeugdleden stimuleren.

Tijdens competitie- en toernooidagen en eventuele andere evenementen, zal de baanindeling afwijken van normaal. Deze afwijkingen zijn ook te raadplegen via de website en de ClubApp.

Toegang tot ons parkFoto cardreader

Medio 2015 is ons park voorzien van hekwerken en poorten. Daarbij is ook een toegangssysteem bij de fietsenstalling geïnstalleerd. Uiteraard willen we de geïnstalleerde voorzieningen ook op de juiste wijze gaan gebruiken en voor al onze leden mogelijk maken. Daarom graag jullie aandacht voor onderstaande informatie.

Toegang met KNLTB-ledenpas
De poort naar ons park en de fietsenstalling kunnen vanaf de buitenzijde alleen nog worden geopend met een geldige KNLTB-pas van onze vereniging. Daarvoor is op de poort een cardlezer gemaakt die er voor zorgt dat de poort na het doorhalen van je kaart automatisch opengaat (magneetstrip moet naar rechts wijzen). Als de poort afgesloten is kun je deze zonder ledenpas niet openen.

Toegang tijdens evenementen e.d.
Uiteraard is er voor gezorgd dat de poort ook op andere wijze geopend kan worden, bijvoorbeeld tijdens competities, toernooien en andere evenementen. Hiervoor is in de Stek een schakelaar geïnstalleerd (op de paal bij de bar) waarmee de poort open gezet kan worden dan wel het mogelijk maakt deze te openen zonder de pas te gebruiken. In de Stek Foto drukknoppenzullen nadere instructies worden opgehangen.

Park weer verlaten
Om de poort van de binnenzijde te openen is op een paal een drukknop aangebracht. Druk deze in en de poort gaat vanzelf open.

Uiteraard is er voldoende tijd is om de poort te passeren, waarvoor ook veiligheidsvoorzieningen zijn aangebracht. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je klem komt te zitten.

Afhangen

Het afhangen van een baan gebeurt sinds eind 2012 via het digitale afhangbord dat in de entreehal van De Stek hangt. Om dit te kunnen gebruiken, heeft u uw KNLTB-ledenpasje nodig. Kijk dit korte filmpje om alvast een idee te krijgen van hoe het er uit ziet.

De speeltijd is steeds 30 minuten voor een enkelspel (behalve op baan 8, 9 en 10: daar kun je 60 minuten spelen met z’n tweeën) en 60 minuten voor een dubbelspel. Na het aflopen van de speeltijd kunt u via het KNLTB afhangsysteem opnieuw een baan reserveren.

Aandachtspunten vóór, tijdens en na het spelen

We spelen op ProVision banen. De banen willen graag dat u op de volgende zaken let:

 • Na het spelen moet de baan elke keer worden gesleept (behalve in de wintermaanden als de sleepnetten zijn weg gehaald). Het slepen gebeurt spiraalvormig, dat wil zeggen van de buitenkant van de baan naar het centrum van de baanhelft. Alleen als de banen nat zijn, mag niet worden gesleept.
 • De sleepnetten en bezems hangen aan beide kanten van de baan. De sleepnetten en bezems moeten na het slepen altijd worden opgehangen aan de daarvoor bestemde haken. Uitstekende haken zonder sleepnetten of bezems leveren een gevaar op tijdens het spelen.
 • Gebruik tennisschoenen die voor deze baansoort geschikt zijn. Gebruik in ieder geval nooit kunstgras- sport- of trimschoenen met grove zolen of noppen.
 • Iedereen zorgt voor eigen tennisballen (behalve bij competities of toernooien).
 • Op de banen mag niet worden gerookt.
 • Kauwgum of ander afval van eten en drinken wordt weg gegooid in de vuilnisbakken naast de banen.
 • Drink na het spelen gezellig een drankje in De Stek!

Gebruik baanverlichting

Alle banen zijn voorzien van LED-verlichting (sinds juli 2019). De verlichting wordt in- en uitgeschakeld via de tablet in de hal van de kantine (naast het afhangbord). De baanverlichting gaat in alle gevallen automatisch uit om 23.00 uur. Stop dan iets eerder met spelen, zodat u nog tijd heeft om de hele baan te slepen. Bent u echter eerder klaar met spelen en komt er niemand meer na u op de baan, schakel dan de verlichting direct uit. Dit scheelt onnodige energiekosten.

Lees hier een instructie voor het in- en uitschakelen van de LED-verlichting.

Roken bij VLTC? Liever niet onder de overkapping en naast de baan!

In Nederland zijn steeds meer sportclubs rookvrij. Dat is een positieve ontwikkeling waar we bij VLTC ook aan willen bijdragen. We willen onze leden en bezoekers echter niet verbieden om te roken, maar doen wel een verzoek. Want sporten is gezond en roken past daar niet bij.

Verzoek

Het verzoek is om niet meer te roken op het terras onder de overkapping én direct naast de tennisbanen. Met dit verzoek doen we een beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid om de overlast voor andere tennissers en jeugd te beperken. Laten we er vooral voor zorgen dat de jeugd het goede voorbeeld krijgt en niet in de verleiding komt ook te gaan roken.

Wil je toch een sigaretje roken? Doe dit dan bijvoorbeeld aan de zijkant van het terras. Daar staat ook een asbak waar je de sigarettenpeuken in kwijt kunt.

Heb je hierover vragen? Stel ze aan het bestuur via info@vltcveldhoven.nl

KNLTB-ledenpas

Aan het lidmaatschap van VLTC is ook het KNLTB-lidmaatschap verbonden. Iedereen die vóór 10 maart zijn/haar contributie heeft betaald, ontvangt kort daarna de nieuwe KNLTB-ledenpas. Zoals hiervoor al is beschreven, is deze pas nodig voor het reserveren van een tennisbaan. Daarnaast heeft u deze pas nodig bij deelname aan (officiële KNTLB-) toernooien en competities.

Als de contributie later wordt betaald of als u op een later moment in het jaar lid wordt, ontvangt u de KNLTB-ledenpas op een later moment.

De leden die hun ledenpasje onverhoopt zijn verloren, kunnen een nieuw pasje aanvragen bij de ledenadministratie. Het duurt ongeveer 14 dagen voordat de nieuwe pas beschikbaar is. Wees er dus zuinig op, want zonder pasje kunt u niet deelnemen aan open toernooien of competitiewedstrijden.

Bardienstverplichting

Onder het onderdeel ‘Bardiensten‘ vind je meer informatie over de bardienstverplichting.

Bezoek van De Stek

Voor, na of tijdens het tennissen is een bezoekje aan De Stek gezellig. We willen je vragen de informatie onder deze link door te nemen.

Gebruik centrale verwarming 

De centrale verwarming wordt handmatig ingeschakeld. Hiervoor geldt: gebruik het met verstand en schakel de verwarming uit als u als (laatste) De Stek of het terras verlaat.

Fietsenstalling

De fietsen moeten worden geplaatst in de stalling net na de toegangspoort. De fietsenstalling wordt met een camera bewaakt, maar zorg er altijd voor dat jouw fiets op slot staat.

Introducés

Wanneer je als lid een introducé wilt meenemen, dan kan dat!

Dit kun je zelf regelen via het digitale afhangbord in de entreehal van De Stek. Men kan op het afhangbord zelf aangeven dat, nadat men de eigen leden pas heeft doorgehaald, een introducé meespeelt. De naam van de introducé en het email adres moeten dan worden ingevuld.
Het meenemen van een introducé kost 3 euro. Deze kosten dien je na het spelen over te maken op de rekening van onze penningmeester onder vermelding van introducé en speeldatum. Het rekeningnummer van VLTC is NL89 RBRB 0706276965 t.n.v. VLTC.

Gebruik banen door derden

Het komt regelmatig voor dat een VLTC-lid vraagt of hij/zij een aantal banen gedurende een aantal uur mag gebruiken voor bijvoorbeeld een groeps-uitje met collega’s, familie en/of vrienden. Dit gebruik valt buiten het reguliere introducee-beleid. Daarvoor hanteren we het volgende beleid:

 • Een VLTC-lid dat op deze manier de banen wilt gebruiken, zal dit verzoek per e-mail indienen bij de technische commissie (via tc@vltcveldhoven.nl).
 • Geef hierbij aan welk moment (of welke momenten) je hiervoor in gedachten hebt.
 • De technische commissie zal kijken of het – rekening houdend met (verwachte) drukte  door andere activiteiten of recreatief tennissen – op een van die momenten kan en je hierover berichten. Nadat de datum, het tijdstip en het benodigde aantal banen vast staat, reserveert de technische commissie deze banen voor je via het afhangbord.
 • Voor het gebruik van de baan door een VLTC-lid samen met derden (zijnde niet-leden van VLTC) vragen wij een kleine vergoeding van 7,50 euro per baan per uur. Het verschuldigde bedrag kun je overmaken op het rekeningnummer van VLTC is NL89 RBRB 0706276965 t.n.v. VLTC.

Gebruik keuken en berging tijdens competitieweken

Tijdens de competitiewedstrijden mag per team maar 1 teamlid in de keuken zijn om hapjes e.d. te bereiden. De andere teamleden moeten vanuit de kleine keuken, rechtsachter in de kantine, de hapjes bereiden en uitserveren. In die kleine keuken staan een koelkast en magnetron die daarvoor gebruikt kunnen worden. Daar liggen ook servetten, snijplank, bestek, borden, mandjes voor brood, soepkoppen e.d.

De koelkast in de grote keuken is enkel voor de opslag van kroketten, frikandellen, tosti’s en verder voor andere koel te bewaren producten voor de bardienst. Deze koelkast kan/mag niet worden gebruikt voor zelf meegebrachte hapjes (eten); deze worden verwijderd door de PC commissie.

Er mogen geen hapjes (eten) meegebracht worden die VLTC in het assortiment heeft.

Als iedereen deze regels naleeft en in ere houdt wordt het ook op dit onderdeel een geslaagd competitieverloop. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, neem dan altijd contact op met de –voor die week- verantwoordelijke van de Paviljoencommissie.

Bij voorbaat dank voor u medewerking!

De Paviljoencommissie

Gebruik bardienstkaart tijdens competities

Bij thuiswedstrijden tijdens de voorjaarscompetitie is het gebruikelijk dat het vertier door de teams niet direct wordt afgerekend, maar op een barformulier wordt aangetekend en op het einde van de dag wordt afgerekend.

Elk team krijgt aan het begin van de competitiedag een genummerde barkaart en dat nummer wordt op het barformulier aangegeven. Enkel en alleen op vertoon van de barkaart kunnen consumpties worden besteld en worden meegenomen. Wellicht kunnen op deze manier misverstanden over en weer worden voorkomen.

Enkele korte richtlijnen

 • het thuisspelend team krijgt bij aanvang de barkaart met nummer uitgereikt;
 • het nummer van de barkaart wordt op het formulier aangetekend;
 • (de aanvoerder van) het thuisspelend team is verantwoordelijk voor het gebruik van de barkaart (als de kaart achteloos en onbeheerd op een tafel wordt achtergelaten, is dat de verantwoordelijkheid van het team);
 • degene die aan de bar voor het team of voor de tegenstander consumpties bestelt dient de barkaart bij zich te hebben en aan de barmedewerker te tonen;
 • zonder barkaart of door het enkel roepen van de naam van de aanvoerder of het nummer van de barkaart worden geen consumpties meegegeven.

De bardienstmedewerkers zullen wij over deze maatregel voldoende instrueren.

Wij hopen dat iedereen begrip kan opbrengen voor deze maatregel, want enkel en alleen met jullie medewerking hopen wij irritaties en discussies over het barverbruik op deze manier tot een minimum te beperken en hopelijk zelfs te voorkomen.

De Paviljoencommissie

Reacties zijn gesloten.