Disclaimer

De op deze site verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en aan wijziging onderhevig. De informatie kan te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. VLTC Veldhoven aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie. VLTC Veldhoven aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van VLTC Veldhoven.

Het is niet toegestaan informatie van de site geheel of gedeeltelijk te reproduceren, in welke vorm dan ook, zonder de schriftelijke toestemming vooraf van het bestuur van VLTC Veldhoven.

Indien u bij VLTC niet gefotografeerd wenst te worden dan dient u dit vooraf aan te geven en te melden aan de fotograaf ter plekke. Foto’s welke bij VLTC gemaakt worden kunnen gebruikt worden voor de website, de nieuwsbrief of Facebook.

Reacties zijn gesloten.