Voorjaarscompetitie 2019. Inschrijving is open.

Voorjaarscompetitie 2019

Er kan weer ingeschreven worden voor deelname aan de voorjaarscompetitie 2019.
Er is wat veranderd. De KNLTB heeft de competitiesoorten van de districts-/ regiocompetities geharmoniseerd met als gevolg dat er verschillende competitiesoorten samengevoegd zijn en het aanbod is teruggebracht van ruim 300 naar circa 90 soorten. Ook zijn soorten met verschillende leeftijdsgrenzen samengevoegd. Daarom is er vanaf heden een uniform landelijk aanbod.
Voordelen zijn nu dat er minder niveauverschil is binnen de poules, kortere reisafstanden en meer variatie in tegenstanders. Wat nu feitelijk wordt aangeboden kun je zien als je HIER op klikt of ga naar www.knltb.nl/competitiezoeker en vul hier de naam van jouw vereniging voor het competitieaanbod in jouw regio. Let wel, VLTC bepaalt uiteindelijk zelf voor competitiesoorten kan worden ingeschreven.
De speeldagen van de voorjaarscompetitie zijn bekend en je kunt die nagaan als je HIER op klikt.
Op het inschrijfformulier (je vindt het HIER) staan ook alle categoriƫn vermeld, voorzien van een notitie wat met de categorie wordt bedoeld. Iedereen kan individueel inschrijven maar als team kan natuurlijk ook. Voorwaarde is wel dat degene die namens het team inschrijft ook daarvoor verantwoordelijk is en alle consequenties daarvan aanvaardt.
Je hebt nog alle tijd om je aan te melden voor de voorjaarscompetitie maar de formulieren moeten wel uiterlijk 20 december bij ons binnen zijn. Graag insturen naar competitie@vltcveldhoven.nl en uiteraard kun je daar ook terecht voor vragen of nadere informatie.

De TC