Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen

VLTC brengt graag het bestaan en het doel van Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen onder de aandacht.

Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen is een onafhankelijke stichting die is opgericht op 17 mei 2006. Met de naam Leergeld wordt het doel van de
stichting goed weergegeven. De stichting streeft er naar alle kinderen, waarvan de ouders in moeilijke financiële omstandigheden verkeren, te laten deelnemen aan het leren
op school en het leren via sociale activiteiten zoals bijvoorbeeld cultuur en sport. Met dit doel wil Leergeld voorkomen dat de maatschappij uiteindelijk
“leergeld” betaalt voor kinderen die door armoede aan de zijlijn zijn blijven staan.

Ken jij iemand in jouw omgeving die in zo’n situatie zit, denk er dan eens aan om hen te informeren over Stichting Leergeld. De ervaring is dat ca. 60% van de doelgroep onbekend is met de activiteiten van de stichting. En wij kunnen deze mensen helpen.
Wanneer er in een gezin geen geld is om een kind te laten meedoen met schoolse- en/of buitenschoolse activiteiten dan kan de stichting helpen. Dit betekent dat
Leergeld bepaalde kosten voor het kind betaald. Dit kunnen kosten zijn zoals het lidmaatschap van een vereniging, zwemles, schoolspullen of bijvoorbeeld een bijdrage in de kosten van school gerelateerde reizen.

Leergeld helpt kinderen/gezinnen nooit met geld. De kosten, of een gedeelte daarvan, worden rechtstreeks betaald aan de betreffende school, vereniging of leverancier.
De doelstelling van Leergeld is te helpen wanneer alle andere hulp potjes/regelingen, de zogenaamde voorliggende voorzieningen, zijn uitgeput. Er worden intensieve contacten onderhouden met scholen, verenigingen en andere instellingen zoals gemeenten. Leergeld kan ook helpen door voorlichting over beschikbare voorzieningen of door bemiddeling tussen ouders en hulpverlenende instanties.
Leergeld werkt voor alle kinderen tot 18 jaar. Neem contact met ons op indien nodig. Ook met eventuele vragen kun je contact opnemen.

Contact:
Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen,
Sterrenlaan 15, 5505 BG Veldhoven
Tel.: 06 1288 0601
email:   info@leergeldveldhovendekempen.nl
website: www.leergeldveldhovendekempen.nl

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.