Samenwerking VLTC en De Hogt

_________________________________________________________________

E-mail bericht d.d. 2 oktober 2016 aan alle leden

Beste VLTC-leden,

Eerder deze week hebben jullie in de nieuwsbrief kunnen lezen dat de leden van TV de Hogt ervoor hebben gekozen om als zelfstandige vereniging verder te gaan. Ondanks dat dit voor VLTC geen grote gevolgen heeft, informeren we jullie graag wat meer over de gevolgen en de afspraken die beide verenigingen hebben gemaakt.

We schetsen eerst nog heel kort de achtergrond.

Vanwege een teruglopend ledenaantal in de tennissport hebben VLTC en de Hogt, op eerste verzoek van de Hogt, samen gekeken naar mogelijkheden om zoveel mogelijk leden aan het tennissen te houden. Een van de mogelijkheden was om de verenigingen samen te laten gaan in één vereniging. Hiervoor hebben we in 2016 een aantal acties ondernomen: leden van de Hogt kunnen deelnemen aan trainingen en competities bij VLTC (en andersom), leden van de Hogt kunnen vrij gebruik maken van de banen bij VLTC (en andersom) en de leden van beide verenigingen worden uitgenodigd voor activiteiten zoals de interne competities en gezelligheidstoernooien. Vanuit beide verenigingen is enthousiast op deze initiatieven gereageerd.

In de tussentijd heeft een gezamenlijke werkgroep vanuit beide verenigingen een scenario opgesteld voor de situatie dat de leden van de Hogt zouden overgaan naar VLTC. Een andere werkgroep (van de Hogt) heeft een scenario opgesteld voor de situatie dat de Hogt zelfstandig als vereniging doorgaat. Hierin zijn diverse aspecten meegenomen die de leden uiteindelijk, tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering op maandag 26 september, hebben doen besluiten om voor dit laatste scenario te kiezen. Dat betekent dat de leden van de Hogt er op dit moment voor kiezen om zelfstandig door te gaan. Het bestuur van de Hogt zal bekijken hoe aan dit scenario verdere uitvoering kan worden gegeven. Hierover kunnen wij niets zeggen.

Wat betekent dit voor ons?

Zoals aangegeven heeft dit voor VLTC geen/weinig gevolgen. We zijn positief over de ledenontwikkeling binnen onze vereniging, zijn blij dat zo ontzettend veel leden hebben deelgenomen aan de clubkampioenschappen, zien veel actieve competitieteams in alle seizoenen, er wordt zowel overdag als ‘s avonds veel getennist en de trainingsgroepen zitten goed vol. Dat is waar het bij een tennisvereniging tenslotte om gaat.

Uiteraard blijven we actief in het werven van nieuwe leden. Daarnaast gaan we in 2017 een mooi lustrumjaar tegemoet. De vereniging bestaat dan 55 jaar wat we natuurlijk met zoveel mogelijk leden met leuke activiteiten willen vieren.

De acties zoals hiervoor omschreven zullen niet langer worden uitgevoerd, maar dat betekent niet dat we helemaal niets meer samen zullen doen. De verenigingen blijven met elkaar in overleg over de gezamenlijke organisatie van activiteiten en we zullen elkaar helpen waar dat nodig en mogelijk is. Wel betekent dit dat het niet zomaar mogelijk is bij de andere vereniging te gaan tennissen of deel te nemen aan de competitie (daarvoor is vanaf de voorjaarscompetitie 2017 een lidmaatschap nodig).

We hopen jullie hiermee iets meer informatie te hebben gegeven over de ontwikkelingen.

Met sportieve groeten,

Bestuur van VLTC

_________________________________________________________________

Nieuwsbrief d.d. 3 juni 2016

Klik op de nieuwsbrief voor een grotere versie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief d.d. 5 maart 2016

Nieuwsbrief d.d. 8 februari 2016

_________________________________________________________________

E-mail bericht d.d. 19 oktober 2015 aan alle leden

Beste leden,

Bijgaand treffen jullie een verslag aan van de bijeenkomst van 23 september jl. over de samenwerking tussen VLTC en de Hogt.
Op advies van de werkgroep zullen we in 2016 een aantal activiteiten met en bij elkaar organiseren. Tevens bestaat vanaf 2016 de mogelijkheid om via het JIBA-systeem op het park van de Hogt te gaan tennissen. In de tweede helft van 2016 zullen we met elkaar besluiten hoe we verder gaan. Tot die tijd willen we jullie vooral vragen om zoveel mogelijk te proeven van de andere vereniging en de leden, zodat we te zijner tijd een gefundeerde keuze kunnen maken.’

We gaan nu voortvarend aan de slag met de suggesties van de werkgroep en zullen ons uiteraard weer melden met tussentijdse resultaten. Schroom niet om een van de bestuursleden te benaderen als je vragen hebt. Laten we er samen voor gaan!

Klik hier voor het verslag.

Reacties zijn gesloten.